VAITHUNSI.COM

Lưu trữ mua vải khẩu trang kháng khuẩn - VAITHUNSI.COM

Duyệt bởi
Thẻ: mua vải khẩu trang kháng khuẩn

Vải Khẩu Trang Than Hoạt Tính

Vải Khẩu Trang Than Hoạt Tính

Cung cấp vải tricot may khẩu trang than hoạt tính,giá rẻ,chất lượng,vải có chất kháng khuẩn,chống bụi. Cấu tạo của vải may khẩu trang than hoạt tính gồm 3 phần: Phần 1:là mặt bên ngoài khẩu trang bao gồm 2 lớp: Lớp 1:vải tricot Lớp 2:vải không dệt. Phần 2:là lớp ở giữa bộ lọc than hoạt tính,bao gồm 5 lớp: Lớp 1:vải không dệt. Lớp 2:than hoạt tính dạng tấm Lớp 3:sẽ có 3 lớp vải không dệt. Phần…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chat Zalo
Chat Facebook
098.772.1247